hurtownia chemiczna

Hurtownia chemiczna obsługująca branżę FMCG staje przed wyzwaniem transformacji cyfrowej i automatyzacji procesów. Jakie rozwiązania technologiczne pozwalają zwiększyć efektywność operacyjną tych obiektów?

Automatyczne systemy magazynowania i kompletacji zamówień

Nowoczesne hurtownie chemiczne coraz częściej wdrażają zautomatyzowane systemy składowania, lokalizowania i przemieszczania towarów. Obejmują one regały wysokiego składowania z automatycznymi suwnicami, pojemniki i zasobniki z możliwością identyfikacji RFID, a także autonomiczne roboty kompletujące zamówienia według algorytmów optymalizujących trasy. Pozwalają one zaoszczędzić czas i zwiększyć dokładność realizacji zleceń. Przykładem takiego rozwiązania jest system firmy Swisslog – ItemPiQ, który zautomatyzował procesy w nowoczesnym magazynie chemicznym w Niemczech.

Transport wewnętrzny z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych

Hurtownie chemiczne wdrażają autonomiczne wózki widłowe i platformy transportowe do przewozu towarów między strefami magazynu. Poruszają się one po wyznaczonej trasie, omijając przeszkody i automatycznie ładując się na rampy załadunkowe. Przykładem jest system Cube Storage & Retrieval System firmy Swisslog – to 14-metrowa automatyczna wieża z ponad 1000 miejsc paletowych, która może obsługiwać do 450 palet dziennie.

Monitoring procesów i zarządzanie zapasami

Nowoczesne systemy klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniają pełną kontrolę nad procesami magazynowymi i stanami zapasów w czasie rzeczywistym. Pozwalają optymalizować wykorzystanie przestrzeni i zasobów oraz automatycznie generować zamówienia uzupełniające. Przyspiesza to obrót towarów i zwiększa dostępność produktów. Przykładem jest oprogramowanie SynQ firmy Swisslog, które integruje wszystkie systemy i urządzenia w magazynie.

Korzyści automatyzacji i robotyzacji

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań automatyzujących procesy intralogistyczne pozwala hurtowniom chemicznym FMCG znacząco zwiększyć wydajność i szybkość realizacji zleceń przy niższych kosztach operacyjnych. Jednocześnie podnosi to poziom bezpieczeństwa pracy i ogranicza ryzyko błędów ludzkich. Automatyzacja pozwala też lepiej kontrolować warunki przechowywania substancji chemicznych. To kluczowe czynniki konkurencyjności na wymagającym rynku chemii i dóbr szybkozbywalnych.

Bariery we wdrażaniu automatyzacji

Należy jednak pamiętać, że wdrożenie zaawansowanych technologii automatyzujących procesy magazynowe w hurtowniach chemicznych FMCG wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Często wymaga też przebudowy infrastruktury i dostosowania obiektów do potrzeb systemów automatycznych. Wyzwaniem bywa również integracja różnych rozwiązań w spójny system oraz przeszkolenie pracowników.

Podsumowanie

Transformacja cyfrowa staje się standardem nowoczesnych hurtowni chemicznych obsługujących branżę FMCG. Automatyzacja intralogistyki przynosi wymierne korzyści operacyjne i finansowe, czyniąc te obiekty jeszcze bardziej efektywnym ogniwem łańcucha dostaw. Jednak jej wdrożenie wymaga znacznych nakładów i wysiłku organizacyjnego.

Dodaj komentarz