umowa

Opóźnienie w spłacie zadłużenia może doprowadzić do umieszczenia nazwiska zobowiązanego w bazie dłużników. Zwłoka z uregulowaniem należności, wynosząca co najmniej dwa miesiące, daje podstawę do tego, aby wierzyciel zgłosił zapożyczonego do Biura Rejestru Dłużników. Niestety taki wpis może mieć nieprzyjemne konsekwencje, szczególnie w przypadku przedsiębiorców. Czym jest rejestr dłużników i czy da się wykreślić nazwisko z czarnej listy zadłużonych? 

Czym jest rejestr dłużników?

Rejestrem dłużników, zwanym także czarną listą, jest baza, w której znajdują się dane podmiotów zalegających z płatnościami. Obecność na takim wykazie uniemożliwia nie tylko zaciągnięcie kredytów i pożyczek, ale nawet zakupienie podstawowych sprzętów domowych na raty. Zapis w rejestrze dłużników daje jasną informację, iż dany klient jest niewiarygodny. Istnieje kilka takich baz w Polsce, zwanych w skrócie BIG (Biura Informacji Gospodarczej), należy do nich między innymi ERIF.

Kto może trafić do rejestru dłużników?

W bazie zadłużonych mogą znaleźć się zarówno zwykli konsumenci jak i przedsiębiorstwa. Wystarczy zalegać ze spłatą należności powyżej 60 dni. Wartość zadłużenia musi wynosić wówczas co najmniej 200 zł w przypadku konsumenta i 500 zł w przypadku przedsiębiorstwa. W sytuacji, kiedy zapis został zanotowany w wyniku wyroku sądowego lub ugody sądowej, kwota i czas długu nie mają znaczenia. Trzeba wówczas przekazać zadłużonemu wezwanie do zapłaty listownie lub osobiście na 14 dni przed wpisem.

Jak sprawdzić czy nazwisko widnieje na liście zadłużonych?

Każdy z nas ma możliwość sprawdzić czy jego nazwisko widnieje w rejestrze dłużników. Jest to usługa bezpłatna, pod warunkiem, że weryfikacja odbywa się nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Aby upewnić się czy dane nazwisko jest wpisane w rejestr, wystarczy wygenerować odpowiedni raport. Dokładną instrukcję pobrania wykazu znajdziesz na stronie: http://loando.pl/wpis/jak-sprawdzic-status-w-bazie-dluznikow-erif.

Sposób na wykreślenie z listy dłużników

Zapis w rejestrze dłużników utrudnia współpracę z wieloma firmami. Konsument ma wówczas problem z podpisaniem umowy ubezpieczeniowej czy choćby wzięciem telefonu na raty. Widniejący na czarnej liście dłużnicy powinni więc dążyć do tego, aby ich nazwisko zostało wykreślone z raportu. Najlepszym sposobem na dokonanie tego, jest spłata długu wraz z odsetkami. Wierzyciel ma obowiązek wówczas w ciągu 14 dni od spłaty usunąć wpis.

W momencie częściowej spłaty zobowiązania, wierzyciel musi poinformować Biuro Informacji Gospodarczej o częściowym uiszczeniu długu. Brak uregulowania zadłużenia pozostawi winnego spłaty na liście nawet na 10 lat. Przedsiębiorcy są szczególnie narażeni na przykre konsekwencje negatywnego wpisu do Biura Informacji Gospodarczej. Może wówczas być to przyczyną wstrzymania rozwoju gospodarczego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz