system realizacji produkcji

System realizacji produkcji, czyli MES (Manufacturing Execution System) jest narzędziem informatycznym, które może być wykorzystane w dowolnej wielkości przedsiębiorstwie produkcyjnym. Tego rodzaju oprogramowanie pozwala na monitorowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, na bieżąco informując uczestników takich procesów o ewentualnych odchyleniach od założonego planu produkcji.

Zakres funkcjonalny systemu realizacji produkcji

System realizacji produkcji pozwala na modelowanie procesu produkcyjnego na każdym jego etapie. W praktyce oznacza to, że w dobrze skonfigurowanym oprogramowaniu MES powinny znaleźć się informacje dotyczące całego cyklu produkcyjnego danego wyrobu. Zarówno działań odbywających się bezpośrednio na hali produkcyjnej, jak i aktywności związanych chociażby z magazynowaniem surowców czy gotowych wyrobów.

Oczywiście to nie wszystko. Dobrej jakości system realizacji produkcji, na przykład MES Qguar, pozwala również na koordynację i kontrolę pracy wszystkich uczestników zaangażowanych w dany proces produkcyjny. Z zasobów informacyjnych systemu mogą korzystać m.in. operatorzy maszyn, brygadziści, managerowie, planiści, magazynierzy czy technicy zainteresowani następującymi zagadnieniami:

  • Planowanie, delegowanie i monitorowanie efektów poszczególnych zleceń.
  • Zarządzanie narzędziami i częściami zamiennymi do maszyn.
  • Śledzenie historii pracy danej maszyny, a także jej bieżącego stanu oraz zadań realizowanych z jej pomocą.
  • Statystyczna kontrola procesu oparta o karty kontrolne.
  • Definiowanie procedur dotyczących pobierania próbek do badań.
  • Kontrola jakości osiąganej na poszczególnych stanowiskach oraz zarządzanie ilością materiałów produkcyjnych trafiających na te stanowiska.
  • Rejestracja i śledzenie przepływu komponentów oraz gotowych wyrobów na hali produkcyjnej.

Do tego oczywiście dochodzi tworzenie wszelkiego rodzaju baz danych i innej dokumentacji produkcyjnej, a także monitorowanie jej obiegu w firmie.

Wszystkie wyżej wyszczególnione działania wymagają aktualnych i rzetelnych informacji dotyczących szeroko rozumianego procesu produkcyjnego. Optymalnym rozwiązaniem w tym przypadku jest integracja systemu realizacji produkcji z innymi systemami użytkowanymi w przedsiębiorstwie – SCADA, WMS czy ERP. Dzięki takiemu rozwiązaniu najważniejsze dane będą trafiać do systemu MES automatycznie, bezpośrednio ze zintegrowanych z systemem maszyn oraz urządzeń.

System realizacji produkcji

Na co dodatkowo warto zwrócić uwagę wybierając system realizacji produkcji?

Różne firmy produkcyjne mają różne wymagania dotyczące stosowanych rozwiązań informatycznych. Wymagania te zależą m.in. od zakresu działalności firmy, jej wielkości czy możliwości finansowych. System MES Qguar od Quantum Software doskonale sprawdza się we wszystkich wyżej wymienionych warunkach, przede wszystkim ze względu na swoją skalowalność. Jeżeli jakaś z funkcjonalności tego oprogramowania nie jest potrzebna, to po prostu nie jest instalowana, co w żaden sposób nie uniemożliwia pracy pozostałym modułom. Poza tym MES Qguar jest bardzo prosty w obsłudze i można z niego korzystać na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym obsługującym przeglądarkę internetową.

Więcej informacji o systemie MES Qguar znajdziesz na quantum-software.com.

Dodaj komentarz