pomoc kulturze

Niedawne kontrowersje dotyczące zasadności przyznawania wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury (jest to program o budżecie ok. 400 milionów złotych) skierowały oczy menedżerów kultury, podobnie jak samych artystów, na ręce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także kierującego tym resortem prof. Piotra Glińskiego. Jednak niezależnie od kłopotów na poziomie centralnym, do pomocy artystom garną się także samorządy. Jakie są efekty?

Gastronomia i turystyka to nie jedyne ofiary pandemii

Znamy już trudną sytuację restauracji, hoteli i linii lotniczych. Jednak na uwagę zasługuje w tym kontekście także sektor kulturalny, który zaspokaja — na różne sposoby i różnymi środkami — potrzeby nas wszystkich. Wiele samorządów uruchomiło na czas pandemii specjalne mechanizmy finansowania kultury na zasadzie otwartego konkursu projektów, które następnie podlegają ocenie, weryfikacji oraz podjęciu decyzji stypendialnych. Wśród ubiegających się o dofinansowanie znajdują się m.in. artyści wizualni, muzycy, aktorzy i reporterzy, a także pisarze i poeci. Na co mogli liczyć w 2020 roku ze strony budżetu samorządowego?

Gdańsk. Wstrzymanie starych instrumentów finansowych i uruchomienie nowych

Artyści z Gdańska mogli w przeszłości liczyć na kilka sposobów dofinansowywania działań kulturalnych. Funkcjonował przede wszystkim Fundusz Mobilności, pokrywający kwestie transportu oraz zakwaterowania, a także Stypendium Młody Gdańszczanin, w ramach którego można było składać projekty koncertowe, teatralne, edukacyjne i inne. Pierwszy lockdown przyniósł wstrzymanie wszystkich wypłat oraz uruchomienie nowego programu o nazwie Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska w dobie pandemii koronawirusa. Jego łączny budżet wyniósł 1 218 000, a wnioski były rozpatrywane na trzech posiedzeniach komisji stypendialnej. Doprowadziło to do dofinansowania wydarzeń o zróżnicowanym charakterze: reportaży, inicjatyw wydawniczych, koncertów kolęd i innych cennych inicjatyw społecznych.

Kraków. Rozszerzenie dotychczasowej oferty

Jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia artystów tego miasta jest Stypendium Twórcze Miasta Krakowa, wypłacane przez Gminę Miejską Kraków w wysokości 10 000 złotych brutto. Ta kwota pozwala na swobodne realizowanie działań artystycznych. Interesujący jest także sposób przydzielania tego stypendium, ponieważ wszelkie kategorie twórczości artystycznej są w nim wyszczególnione oddzielnie. Zatem, artysta-grafik nie jest rozpatrywany w tej samej kategorii co specjalista ochrony zabytków. Jednocześnie, na czas pandemii koronawirusa został uruchomiony program Kultura Odporna, przyznawane na projekty realizowane w czasie do sześciu miesięcy. Stypendium wynosi 2500 zł miesięcznie.

Warszawa. Znane stypendia w podobnej formie

Stypendium Miasta Stołecznego Warszawy pozostało w niezmienionej formie w porównaniu z poprzednimi latami. Składać można wnioski związane tematycznie z Warszawą bądź jej konkretną dzielnicą. Miasto nie podjęło dodatkowych inicjatyw ani nie rozszerzyło programów stypendialnych o nowe pozycje.

Dodaj komentarz