sytuacja w banku

Z danych statystycznych wynika, że banki działające w Polsce odnotowały dużo niższe dochody w ciągu pierwszego półrocza br. niż w podobnym okresie roku 2019. Trudno się temu dziwić z uwagi na zamrożenie gospodarki, wprowadzone przez rząd pod koniec marca. Moment poluzowania obostrzeń przyniósł krótkotrwały optymizm, a czerwcowe spojrzenie na ostatni kwartał 2020 było dużo bardziej pozytywne niż obecnie.

Narracja sukcesu i spokoju

Polityka rządu ma ogromny wpływ na stan sektora bankowego — w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego znacznie większy niż w normalnych warunkach. Pierwsza połowa roku 2019 przyniosła bankowości przychody w rozmiarach ponad 7 miliardów złotych. Przewiduje się, że mniej więcej tyle będzie wynosił przychód całego sektora bankowego roku bieżącym. Jednak parę miesięcy temu, w kontekście opinii wygłaszanych przez członków rządu dotyczących faktycznego zwalczenia pandemii koronawirusa wydawało się, że rok 2021 przyniesie szybki powrót sektora bankowego do normalnej sytuacji. Jak wyglądają obecne prognozy?

NBP nie wyklucza najgorszego scenariusza

Prezes Narodowego Banku Polskiego wygłosił niedawno opinię, według której bank centralny bierze pod uwagę strat w całości sektora bankowego w 2021 roku. Wynika z tego, że ponowne, miejscowe zamrażanie gospodarki oraz możliwość powrotu totalnego lockdownu pogrąża sektor bankowy coraz bardziej. W pierwszej połowie roku sześć banków wykazało straty. Niedawne statystyki pokazują, że liczba ta wzrosła do dziesięciu. Wszystko wskazuje na to, że jeśli pandemia nie zostanie zażegnana w 2022 roku przy pomocy regularnie emitowanej, obowiązkowej szczepionki, odbicie sektora bankowego może rozpocząć się dopiero w 2023.

Chwiejne akcje większych banków, zwiększone ryzyko mniejszych graczy

Akcje emitowane przez instytucje bankowe wykazały spadek w pierwszej połowie 2020 roku. Banki x, y i z odnotowały stratę wartości akcji w wysokości takiej i takiej. Dodatkowo, ich sytuacja pogorszyła się/polepszyła się w porównaniu z ostatnimi miesiącami bieżącego roku. Eksperci przewidują także możliwe fuzje mniejszych banków, co niekoniecznie ujemnie wpływa na ich rentowność — znane są przykłady banków powstałych z fuzji mniejszych podmiotów, które szybko pięły się w górę w notowaniach, efektywnie konkurując z większymi graczami. Wszystkie te zjawiska miały jednak miejsce w bezpiecznej sytuacji epidemiologicznej, czyli takiej, w której nie istniało ryzyko natychmiastowego zamrożenia gospodarki.

Dodaj komentarz