praca

Wiemy, że każdy pracodawca w momencie, gdy pracownik działa na niekorzyść jego firmy, ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym. A jak to się przedstawia w przypadku drugiej strony? Jeżeli jesteś pracownikiem, a pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec Ciebie lub też wykonywana praca ma niekorzystny wpływ na Twoje zdrowie, masz możliwość skorzystania z przysługującego Ci prawa i wypowiedzenia umowy o pracę w trybie natychmiastowym. W niniejszym artykule poruszymy kilka ważnych aspektów związanych z tym zagadnieniem.

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia jest to szczególny rodzaj zakończenia współpracy. Rozwiązanie umowy następuje w tym przypadku w chwili złożenia odpowiedniego oświadczenie przez pracownika. Pominięty zostaje tutaj okres wypowiedzenia, a zawarta umowa o pracę przestaje obowiązywać od razu. Z tego względu powyższa sytuacja, określana jest mianem trybu natychmiastowego. Kodeks pracy określa wyraźnie, w jakich sytuacjach jest to zasadne, wskazując dwie możliwości:

  • w przypadku wydania orzeczenia lekarskiego, które jednoznacznie stwierdzi szkodliwy wpływ pracy na Twoje zdrowie jako pracownika
  • w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec Ciebie jako pracownika firmy

W jaki sposób pracownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym?

Ady nastąpiło wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jako pracownik jesteś zobowiązany poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę w formie pisemnej. Należy wówczas przygotować odpowiednie oświadczenie, w którym wyraźnie wskażesz przyczynę, dla której zdecydowałeś się na rozwiązanie umowy o pracę. Pamiętaj, że nie jesteś zobowiązany do używania ustawowych zwrotów. Skup się na tym, aby z twojego oświadczenia wyraźnie wynikało, iż chcesz rozwiązać umowę natychmiast i podać konkretne powody, z jakich to robisz.

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia – roszczenia

Jeżeli powodem rozwiązania umowy przez Ciebie jako pracownika, było ciężkie naruszenie swoich obowiązków, którego dopuścił się Twój pracodawca, przysługuje Ci odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, którego ono dotyczy. Pracodawca może wypłacić owo odszkodowanie dobrowolnie. Jeśli tego nie zrobi masz prawo domagać się odszkodowania w ramach postępowania sądowego.

Podsumowanie

Podsumowując – pracodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia dyscyplinarnego wobec pracownika, który naruszył swoje podstawowe obowiązki, ale Ty jako pracownik również masz możliwość skorzystania z wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, które będzie miało skutek natychmiastowy. Skuteczność sytuacji, w których to wypowiedzenie będzie możliwe wyraźnie określa Kodeks Pracy.

Jeżeli jesteś pracodawcą i chciałbyś zasięgnąć informacji na temat wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze swojej strony, wejdź na: poradnikprzedsiebiorcy.pl – znajdziesz tu również wiele innych przydanych informacji dla każdego przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz